Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών στη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά τη διάρκεια της πανδημίας


Προτεραιότητα της Βιβλιοθήκης και Κέντρο πληροφόρησης του ΔΠΘ αποτελούν: α) η κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας του Ιδρύματος, β) η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τα μέλη της.

Σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠΑΒ (Μονάδας Ολικής Ποιότητας Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα γνώμης που διεξάγεται, συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο που αφορά στο βαθμό ικανοποίησης των χρηστών της κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η συμμετοχή στην έρευνα είναι ανώνυμη και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος.

Παρακαλούμε συνδεθείτε παρακάτω για τη συμμετοχή σας.

Ευχαριστούμε.