Δοκιμαστική πρόσβαση στη βάση ProQuest Dissertations & Theses Global


Σας ενημερώσουμε ότι η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τον οίκο ProQuest προσφέρει στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δωρεάν πρόσβαση από 31/01/2022 – 01/04/2022 στις συλλογές της ProQuest Dissertations & Theses Global.

Η βάση αποτελεί διεπιστημονική συλλογή πληροφόρησης για διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές από όλον τον κόσμο, με χρονολογική κάλυψη από το 1743 έως και σήμερα. Πλήρες κείμενο διατίθεται για εργασίες που εκπονήθηκαν από το 1997 και εξής.

Ο έλεγχος πρόσβασης πραγματοποιείται μέσω IP του Ιδρύματος. Συνδεθείτε στη Βάση.