Ωράρια λειτουργίας Βιβλιοθηκών για το κοινό από 25/07/2022 έως 19/08/2022


 

25/07/2022-26/07/2022

27/07/2022-02/08/2022

03/08/2022-19/08/2022

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών  Επιστημών

09:00-14:45

09:00-14:45

Κλειστή

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής

08:00-14:30

08:00-14:30

Κλειστή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

09:00-13:00

09:00-13:00

Κλειστή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής

07:30-14:30

07:30-14:30

Κλειστή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

08:00-14:00

08:00-14:00

Κλειστή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας

08:30-14:45

08:30-14:45

Κλειστή

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Κλειστή

07:00-15:00

Κλειστή

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Κλειστή

Κλειστή

Κλειστή

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

08:00-15:00

08:00-15:00

Κλειστή

Για το ωράριο λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος από 21/08/2022 ενημερωθείτε εδώ.