Ωράρια λειτουργίας Βιβλιοθηκών για το κοινό από 17/07/2023 έως 18/08/2023


 

17/07/2023-21/07/2023

24/07/2023-27/07/2023 28/07/2023

31/07/2023-18/08/2023

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών

09:00-14:45

09:00-14:45 09:00-14:45

κλειστή

Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής

08:00-14:30

08:00-14:30 08:00-14:30

κλειστή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

09:00-13:00

09:00-13:00 κλειστή

κλειστή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής

07:30-14:50

07:30-14:50 07:30-14:50

κλειστή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

08:00-14:00

08:00-14:00 08:00-14:00

κλειστή

Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας

07:30-14:45

07:30-14:45 07:30-14:45

κλειστή

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

κλειστή

07:00-15:00 07:00-15:00

κλειστή

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

κλειστή

κλειστή κλειστή

κλειστή

Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας

08:00-15:00

08:00-15:00 08:00-15:00

κλειστή

Για το ωράριο λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του Ιδρύματος από 21/08/2023 ενημερωθείτε εδώ.