Ωράριο λειτουργίας κατά την περίοδο του Πάσχα


29/04/2024-01/05/2024

02/05/2024

03/05/2024-10/05/2024

Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών  Επιστημών 09:00-14:45 09:00-12:00 Κλειστή
Βιβλιοθήκη της Πολυτεχνικής Σχολής 08:00-14:30 08:00-12:00 Κλειστή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 09:00-13:00 09:00-12:00 Κλειστή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Αγωγής 07:30-14:45 07:30-12:00 Κλειστή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας 08:00-14:00 08:00-12:00 Κλειστή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών Υγείας 07:30-14:45 07:30-12:00 Κλειστή
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών 07:00-15:00 07:00-12:00 Κλειστή
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας 09:00-13:00 09:00-12:00 Κλειστή
Βιβλιοθήκη του Τμήματος Ιστορίας & Εθνολογίας 08:00-15:00 08:00-12:00 Κλειστή