Λειτουργία των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ. στο πλαίσιο της COVID-19


Από τον Οκτώβριο του 2020 οι Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος προσαρμόζουν τη λειτουργία τους στα νέα δεδομένα

Α) ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 • Απαιτείται χρήση προστατευτικής μάσκας και αντισηπτικού διαλύματος πριν από την είσοδο των χρηστών στις Βιβλιοθήκες (διατίθεται στις εισόδους των Βιβλιοθηκών).
 • Η είσοδος στους χώρους των Βιβλιοθηκών γίνεται μόνο σε εγγεγραμμένα μέλη
  της βιβλιοθήκης, εκτός αν η επίσκεψή τους σχετίζεται με επιστροφές ή παραλαβές βιβλίων της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συγγραμμάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ».
 • Τηρείται μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών εντός του χώρου των Βιβλιοθηκών ανάλογα με την καθαρή επιφάνεια της κάθε Βιβλιοθήκης. Ως μέγιστος χρόνος παραμονής ορίζονται τα 20 λεπτά ανά χρήστη. Σε περίπτωση όπου χρήστης προσέλθει στη βιβλιοθήκη ενώ ο αριθμός των επιτρεπόμενων ατόμων εντός του χώρου αυτής είναι πλήρης, αναμένει στην είσοδό της.
 • Οι χρήστες πριν από την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη επιδεικνύουν την ακαδημαϊκή ή την αστυνομική τους ταυτότητα και καταγράφονται στο έντυπο που τηρεί το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
 • Η χρήση των αναγνωστηρίων, των φωτοτυπικών μηχανημάτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, προς το παρόν δεν επιτρέπεται. Οι χρήστες μπορούν να προσέρχονται στη βιβλιοθήκη με τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet, ή κινητό τηλέφωνο, ώστε να χρησιμοποιήσουν τις πηγές της Βιβλιοθήκης κατά περίπτωση.
 • Η χρήση ανελκυστήρων επιτρέπεται μόνο σε άτομα ΑΜΕΑ ή σε ένα (1) άτομο κάθε φορά, σε όσες βιβλιοθήκες δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα πρόσβασης μέσω κλιμακοστασίου.

Οι παραπάνω περιορισμοί δύνανται να αναπροσαρμόζονται (επίταση ή χαλάρωσή τους) ανάλογα με τους επιδημιολογικούς δείκτες της νόσου και τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Β) ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Β.1. Ωράρια λειτουργίας για το κοινό με φυσική παρουσία

Β.2. Εγγραφή νέου μέλους

Β.3. Δανεισμός – Επιστροφές

 • Οι δανεισμοί ή οι επιστροφές βιβλίων μπορούν να γίνονται με εταιρίες ταχυμεταφορών και χρέωση του αιτούντος, κατόπιν επικοινωνίας με τις Βιβλιοθήκες του Ιδρύματος, για τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας που βρίσκονται μακριά από τον τόπο φοίτησής τους.
 • Τα βιβλία που επιστρέφονται είναι διαθέσιμα για νέα χρήση (δανεισμό) έπειτα από ενδεδειγμένο χρόνο απομόνωσης.

Β.4. Διαδανεισμός

Β.5. «ΕΥΔΟΞΟΣ»

Β.6. Κατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών

 • Η κατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και διδακτορικών διατριβών πραγματοποιείται στις Βιβλιοθήκες με τον τρόπο προσέλευσης που περιγράφεται παραπάνω. Σε όσες Βιβλιοθήκες η κατάθεση γίνεται στις Γραμματείες των Τμημάτων υπάρχει η δυνατότητα τα συνοδευτικά έγγραφα να διεκπεραιώνονται κατά περίπτωση ηλεκτρονικά δίχως να απαιτείται η φυσική παρουσία του καταθέτη.