Λειτουργία των Βιβλιοθηκών έως 30/11/2020


Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την ΚΥΑΔ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020(ΦΕΚ 4829/Β/2-11-2020)
 2. ΤηνΥπ. Αρ. 03/11/2020 – ΔΠΘ/ΒΝΟΜ/15792/48 απόφαση του Πρύτανη του ΔΠΘ,

οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος έως 30/11/2020 τροποποιούνται ως ακολούθως:

 • Αναστέλλεται η χρήση αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναγνωστηρίων.
 • Όσες υπηρεσίες είναι δυνατό να παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζονται αδιάλειπτα.
 • Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές των Βιβλιοθηκών (κατάλογος βιβλιοθήκης, e-πηγές ΔΠΘ, Heal-Link, Αποθετήριο) συνεχίζεται μέσω του διαδικτύου ή του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) του Δ.Π.Θ.
 • Το ωράριο των Βιβλιοθηκών προσαρμόζεται.
 • Οι εγγραφές νέων μελών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
 • Η παραλαβή (δανεισμός) ή επιστροφή του υλικού των Βιβλιοθηκών, καθώς και οι επιστροφές και οι διανομές συγγραμμάτων της Υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» γίνεται αποκλειστικά με την αποστολή σχετικού email και μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού.
 • Αιτήματα Διαδανεισμού πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος υποστήριξης χρηστών «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο» και εφόσον τα αιτήματα γίνονται δεκτά από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.
 • Η κατάθεση μεταπτυχιακών, διδακτορικών διατριβών καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (τηλεφωνικά ή e-mail) με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη της Σχολής ή του Τμήματος όπου υπάγεται ο φοιτητής.
 • Η χρήση μάσκας και απολυμαντικού διαλύματος χεριών κατά την προσέλευση στην είσοδο των Βιβλιοθηκών θεωρείται απαραίτητη.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.