Λειτουργία των Βιβλιοθηκών έως 30/11/2020


Λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Την ΚΥΑΔ1α/Γ.Π.οικ. 69863/2-11-2020(ΦΕΚ 4829/Β/2-11-2020)
 2. ΤηνΥπ. Αρ. 03/11/2020 – ΔΠΘ/ΒΝΟΜ/15792/48 απόφαση του Πρύτανη του ΔΠΘ,

οι υπηρεσίες των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος έως 30/11/2020 τροποποιούνται ως ακολούθως:

 • Αναστέλλεται η χρήση αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναγνωστηρίων.
 • Όσες υπηρεσίες είναι δυνατό να παρέχονται με ηλεκτρονικά μέσα συνεχίζονται αδιάλειπτα.
 • Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές των Βιβλιοθηκών (κατάλογος βιβλιοθήκης, e-πηγές ΔΠΘ, Heal-Link, Αποθετήριο) συνεχίζεται μέσω του διαδικτύου ή του εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) του Δ.Π.Θ.
 • Το ωράριο των Βιβλιοθηκών προσαρμόζεται.
 • Οι εγγραφές νέων μελών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες
 • Η παραλαβή (δανεισμός) ή επιστροφή του υλικού των Βιβλιοθηκών, καθώς και οι επιστροφές και οι διανομές συγγραμμάτων της Υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» γίνεται αποκλειστικά με την αποστολή σχετικού email και μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού, σύμφωνα με το προσαρμοσμένο ωράριο των βιβλιοθηκών.
 • Αιτήματα Διαδανεισμού πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος υποστήριξης χρηστών «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο» και εφόσον τα αιτήματα γίνονται δεκτά από τις συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες.
 • Η κατάθεση μεταπτυχιακών, διδακτορικών διατριβών καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως (τηλεφωνικά ή e-mail) με την αντίστοιχη Βιβλιοθήκη της Σχολής ή του Τμήματος όπου υπάγεται ο φοιτητής.
 • Η χρήση μάσκας και απολυμαντικού διαλύματος χεριών κατά την προσέλευση στην είσοδο των Βιβλιοθηκών θεωρείται απαραίτητη.

Για οποιαδήποτε αλλαγή στην παροχή υπηρεσιών, θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση.